kaiya07


Alles draait...

en ik ben nog lang niet groot


(no subject)
kaiya07
In zes dagen ga ik naar Maastricht verhuizen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat mijn Nederlands zo groet is,dat ik soveel kan praten,zodat ik meer pratenoefening krijg.
Als ik vandaag de nieuws heb gekijkt, was ik een beetje teleurgesteld.
De oude spreker kon ik verstaan,maar de speker deze keer was zo moelijk te verstaan.
Althans, ik geef niet op. Ik wil spoedig vloeiend Nederlands spreken en kunnen verstaan. Aldus,leer ik verder dagelijks woorden,lees en kijk de nieuws. Maar ik denk ook,dat mijn Nederlands, heel snel beter word als ik in Maastricht woon. Dat hoop ik tenminst.

(no subject)
kaiya07
Goedendag!
Vandaag heb ik,behoudens schrijven,wat ik nu doe, de oefening gedaan.
Ik heb de nieuws gekijkt en ik vand dat ik al veel meer heb vestaan.
Ook heb ik gelezen. Ik leez nu elke dag een beetje in de community gewoonenvrag. Vaak zijn de ontwerpen heel interessant.
Ik heb ook de ouden woorden hergehald en nu zal ik nieuwe woorden leren.
Die komen uit de teksten van deze Webpagina: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/de/woordvandedag/.
Als je dat wil,sturen ze je elke dag en kort tekst met een vertaling van sommige woorden.
Ik doe dat dan maar.
Tot ziens!

eerste keer sinds allang tijd
kaiya07
Goeden avond.
Ik leer sinds drie manden het Nederlands.
Omdat ik vastgesteld heb, dat ik meer voor mijn Nederlands moet oefenen, heb ik besloten,dat in deze oude Journal te doen.
Het eerst wil ik een lijstje maken met dingen die ik nog kan doen voor dat leren van de taal.

-Luisteren
Ik zal dagelijks de nieuws kijken,alhoewel ik niet zoveel kan verstaan.
Ik zal ook filmpjes kijken,meestaal vor kinderen,omdat die makkelijker zijn.
Bovendien zal ik naar luisterboeken luisteren. Ik heb heel wat gedownloadet, maar ik wil nog meer zoeken.
Ook probeer ik veel naar nederlandstalige muziek te luisteren.
-Schrijven
Ik zal elke dag in deze journal schrijven en mijn poging met het leren van de Nederlanse taal beschrijven. Ik hoop,dat dat helpt.

-woordjes leren
Ik zal elke dag derdig nieuwe woorden leren. Ik doe dat doordat ik een programma gebruik,dat me dan in regelmatig tijden de woorden vragt.

-praten
Omdat ik in een week naar Maastricht verhuizen ga, zal ik genog mogelijkheden hebben om in het Nederlands te praten.

-lezen
Ik zal ook elke dag lezen. Maar als ik van lezen houde, zou dat net zo zwaar zijn.
Ik lees meestaal in nederlandstalige blogs, zoals http://tweedesekse.wordpress.com/, of ik lees in boeken.

71 Supernatural Icons
kaiya07Here you goCollapse )

29 Supernatural Icons
kaiya07
After quite some time,once again,supernatural icons.
Therefore some of them are really old, while some are quite new.
I hope you like them.Here you goCollapse )

25 Hell House Icons
kaiya07


to the iconsCollapse )

17 Death Note Icons
kaiya07


to the iconsCollapse )

25 Supernatural Icons
kaiya07


Here you goCollapse )

Affliates & Awards & Questions
kaiya07
This is the post where you can ask questions and comment if you want to affliate.
I also use this as my award post.
Awards under hereCollapse )
Tags:

Jrock Icons
kaiya07
10x Inoran
5x Miyavi
3x Unknown
4x Variations of above Icons
Tell me what you think of them.
Preview:
1 2 3

Here you goCollapse )
Tags:

?

Log in

No account? Create an account